Články Komentáře

Izrael a Palestina – historie a současnost » Zajímavosti

Na minutu v… Druhém jeruzalémském chrámu (video)

Na minutu v… Druhém jeruzalémském chrámu (video)

Izraelské muzeum v Jeruzalémě vystavuje také model Druhého jeruzalémského chrámu. Model znázorňuje vzhled Jeruzalémě v době před rokem 66. Druhý chrám byl rekonstruovaný Jeruzalémský chrám, který stál od roku 518 př. n. l. do roku 70 n. l. Během tohoto období byl centrem židovských bohoslužeb, které zahrnovaly i oběti známé jako korbanot‎‎. Šalamounův chrám, taktéž známý jako První chrám byl zničen roku 586 př. n. l., když byli Židé v babylonském zajetí. Druhý … Přečíst celý článek »

Filed under: Cestování a zajímavosti, Zajímavosti

Na minutu u … etiopských Židů (+video)

Na minutu u … etiopských Židů (+video)

Etiopští Židé se sami označují jako potomci jednoho z deseti ztracených kmenů Izraele, které se ztratily po zničení Šalamounova chrámu, konkrétně kmene Dan. Další legendy je označují jako potomky hebrejského kmene, který se oddělil během exodu z Egypta či jako potomky doprovodu přiděleného králem Šalomounem legendární královně ze Sáby, či jejího syna Minilika I. Většina soudobých vědců však tvrdí, že jejich původ, lze spíš nalézt ve vlivu semitské a židovské kultury, které pronikaly do Etiopie z … Přečíst celý článek »

Filed under: Cestování a zajímavosti, Ostatní, Zajímavosti, Zpravodajství