Články Komentáře

Izrael a Palestina – historie a současnost » Cestování a zajímavosti, Zajímavosti » Na minutu v… Druhém jeruzalémském chrámu (video)

Na minutu v… Druhém jeruzalémském chrámu (video)

Model Jeruzaléma v době Druhého jeruzalémského chrámu (foto: Kateřina Šestáková)

Model Jeruzaléma v době Druhého jeruzalémského chrámu (foto: Kateřina Šestáková)

Izraelské muzeum v Jeruzalémě vystavuje také model Druhého jeruzalémského chrámu. Model znázorňuje vzhled Jeruzalémě v době před rokem 66.

Druhý chrám byl rekonstruovaný Jeruzalémský chrám, který stál od roku 518 př. n. l. do roku 70 n. l. Během tohoto období byl centrem židovských bohoslužeb, které zahrnovaly i oběti známé jako korbanot‎‎. Šalamounův chrám, taktéž známý jako První chrám byl zničen roku 586 př. n. l., když byli Židé v babylonském zajetí. Druhý chrám byl zbudován navrátilci z babylonského zajetí, vedenými Zerubábelem z Davidova rodu, zhruba sedmdesát let po zničení prvního Chrámu. Umožnil to edikt nového pána Babylonie, perského krále Kýra II., jímž se vyhlašovala náboženská svoboda.

V druhém Chrámu již chyběla Archa úmluvy (ve svatyni tak zůstal jen kámen, na kterém schrána stála), nádoba s manou (která byla uchovávána z putování Izraele do Kanaánu) a Áronova hůl. Z prvního chrámu tak zůstala zachována jen menora.

Chrám, který byl zbudován navrátilci z Babylóna byl však jednoduchý a prostý. Herodes Veliký (74 př. n. l. – 4 n. l.) jej proto roku 19 př. n. l. nechal přestavět a proměnil jej v honosnou stavbu (čímž si do jisté míry získal přízeň židovského lidu). Herodův chrám byl zbudován ze zelenkavého a bílého mramoru. Vylepšování a rozšiřování Chrámu pokračovalo i po Herodově smrti — téměř až do zániku Chrámu.

Druhý Chrám stál do 10. srpna 70, kdy byl vypálen římským vojskem vedeným Titem. Chrám pak již nikdy nebyl obnoven.

Zdroj: Wikipedia, Infolive Tv.

Be Sociable, Share!

Autor admin

Filed under: Cestování a zajímavosti, Zajímavosti · Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.