Články Komentáře

Izrael a Palestina – historie a současnost » Politika, Zpravodajství » Členství Palestinské samosprávy v UNESCO by tuto organizaci mohlo připravit o 70 milionů dolarů ročně

Členství Palestinské samosprávy v UNESCO by tuto organizaci mohlo připravit o 70 milionů dolarů ročně

UNESCO

UNESCO

Palestinská samospráva se o mezinárodní uznání snaží na několika frontách. Nejvýznamnější snahou je bezpochyby zářijová žádost o přijetí do OSN, což by ve své podstatě znamenalo i uznání vlastní státnosti. Projednávání této žádosti bylo odsunuto na listopad a z realistického pohledu se nedá očekávat, že by tato žádost uspěla. Jinak je tomu však s další palestinskou žádosti, tentokrát o plnoprávné členství v UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu).

Generální konference (nejvyšší orgán UNESCO tvořený všemi členskými státy) bude od úterý zasedat v Paříži. Zasedání bude trvat do 10. listopadu. V jeho rámci budou členské státy hlasovat o palestinské žádosti na plné členství. Výkonná rada UNESCO již dříve doporučila přijmout Palestinskou samosprávu jako plnoprávného člena, nyní musejí Palestinci získat podporu 2/3 členů Generální konference.

Izrael není tímto postupem příliš nadšen a tvrdí, že proces uznání státu by měl probíhat v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění, nikoliv na půdě neautorizované instituce jakou je UNESCO. „Tento krok přesahuje jejich jurisdikci, UNESCO nebylo vytvořeno, aby rozhodovalo o tom, kdo je stát a kdo ne,“ řekl jeden z izraelských představitelů.

Izrael se také obává toho, že pokud bude Palestinská samospráva přijata do UNESCO, bude propagovat kontroverzní aktivity jako uznání místa kulturního dědictví a mohlo by tak dojít ke komplikacím ve vztahu k Izraeli.

Izrael nehodlá palestinský požadavek podpořit a snaží se vyjednat podobný přístup i u dalších států. Proti by měly hlasovat Spojené státy i několik evropských států. Vzhledem k tomu, že v rámci Generální konference je možné hlasovat pouze pro nebo proti (není možné se zdržet hlasování), předpokládá se, že palestinský návrh projde. Spojené státy již vyjádřily, že by mohlo dojít k tomu, že přestanou financovat všechny instituce OSN, které přijmou Palestince jako plnoprávné členy. Pro UNESCO by to znamenalo obejít se bez 22% rozpočtu, tedy asi 70milionů dolarů.

Zdroj: Ynet

Be Sociable, Share!

Autor admin

Filed under: Politika, Zpravodajství · Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.