Články Komentáře

Izrael a Palestina – historie a současnost » Kultura, Ostatní, Zpravodajství » Unikátní projekt na zmapování náhrobních kamenů na Olivové hoře pokračuje

Unikátní projekt na zmapování náhrobních kamenů na Olivové hoře pokračuje

Židovský hřbitov na Olivové hoře (foto: Deror Avi)

Židovský hřbitov na Olivové hoře (foto: Deror Avi)

Tým z organizace Elad pokračuje v mapování náhrobních kamenů na hřbitově na Olivové hoře, se kterým začal v roce 2008. Cílem je nafotit všechny hroby, digitálně je zmapovat, zaznamenat všechna jména a celou databázi pak zpřístupnit online na internetu. Návštěvníci tak přesně budou vědět, kterým směrem se na rozlehlém hřbitově vydat.

3 000 let starý hřbitov obsahuje asi  150 000 hrobů, ne všechny však mohou být zdokumentovány. Celkem je možné digitálně zaznamenat asi  100 000 hrobů, ostatní jsou zničené, nečitelné, a nebo jsou již překryty druhou vrstvou. Týmu se zatím podařilo zpracovat 40 000 hrobů, práci by měl dokončit koncem příštího roku. Kromě textů na náhrobních kamenech sledují také ručně psané zápisy o pohřbech.

Hřbitov je zrcadlem dějin Jeruzaléma, neboť se zde začalo pohřbívat již v době, kdy se o Jeruzalému poprvé doslýcháme. Záznamy navíc odrážejí i pohnuté dějiny Jeruzaléma. Více hrobů je zde například z období válek.

Tým musel řešit také několik záhad, například v případě chybějícího hrobu Šmuela Ben-Bassata, vojáka, který zemřel v roce 1948 během první izraelsko-arabské války. Pochován byl na Olivové hoře. Po skončení války až do roku 1967 však tuto část Jeruzaléma kontrolovali Jordánci, kteří se o hřbitov nestarali a některé náhrobky využili jako stavební materiál. Po tzv. Šestidenní válce, kdy Izrael získal kontrolu nad celým Jeruzalémem, se rodina zabitého vojáka snažila jeho hrob najít, nebyla ale úspěšná. Týmu mapujícímu nyní hřbitov se ale podle starých záznamů podařilo nalézt, že byl Šmuel pochován vedle Gadera Gurjise a před Deborou, vdovou Reuvena Mirabiho. Oba tyto hroby stále existují a mohl tak být dohledán i hrob Šmuela Ben-Bassata. Zmizelý náhrobní kámen byl nahrazen novým.

Mezi hroby je možné najít také hrob Eliezera Ben-Jehudy, který se zasloužil o tom, že se hebrejština stala opět živým jazykem. Je zde i hrob Menachema Begina, bývalého izraelského premiér, který si přál být pochován právě zde.

Zdroj: Archaelogy Daily News

Be Sociable, Share!

Autor admin

Filed under: Kultura, Ostatní, Zpravodajství · Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.