Články Komentáře

Izrael a Palestina – historie a současnost » Cestování a zajímavosti, Města, Ostatní, Zpravodajství » Na minutu v… přístavu v Akko (video)

Na minutu v… přístavu v Akko (video)

Akko

Akko

Akko leží v nadmořské výšce 10 metrů na severním hrotu haifského zálivu. Jde o přístavní město, které je vzdáleno 13 kilometrů severně od Haify. Obcí prochází pobřežní železniční trať. Nachází se tu železniční stanice Akko.

Akko sloužilo jako obchodní centrum již od dob osídlení území Féničany. V dobách novozákonních byl znám jako Ptolemaios. Během křížových výprav bylo město několikrát dobyto a opět osvobozeno. Bylo posledním křižáckým městem ve Svaté zemi. Během Napoleonova blízkovýchodního tažení v roce 1799 bylo napadeno, ale francouzské armádě odolalo.

Zbytky podzemního křižáckého opevnění ze 13. století včetně rozsáhlé krypty johanitů, kteří vojensky obsadili město mezi lety 1191 až 1291, se dochovaly dodnes a jsou turisticky zpřístupněné.

Město je známé také tím, že zde byl dva roky vězněn Bahá’u’lláh a kde podle věřících zjevil ústřední knihu náboženství Bahá’í – Kitáb-i-Aqdas.

Roku 2001 bylo staré město Akko zařazeno organizací UNESCO mezi světové historické památky.

 

Zdroj: Infolive.tv, wikipedia

Be Sociable, Share!

Autor admin

Filed under: Cestování a zajímavosti, Města, Ostatní, Zpravodajství · Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.